Zrealizované projekty

foto Medzinárodný deň dievčat

OSN vyhlásilo 11.október za Medzinárodný deň dievčat. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN o Medzinárodnom dni dievčat hovorí:
“Pomôcť oživiť svetové nadšenie pre ciele za lepší život dievčat, poskytnúť im príležitosť aby mohli ukázať svoje schopnosti a dosiahnuť svoj plný potenciál”.
Medzinárodný deň dievčat podporuje rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre dievčatá na celom svete v oblastiach ako zákon, výživa, zdravotná starostlivosť, vzdelanie, tréning a oslobodenie od násilia a zneužívania.
Ak dievčatá budú rozumieť svojim právam, je pravdepodobnejšie, že si ich budú uplatňovať. Tiež je pravdepodobnejšie, že sa dostanú do vedúcich pozícií a pripoja sa k hlasom, ktoré vyžadujú zmenu.
S.M.D.G. zorganizovalo 11.októbra 2013 1-dňový seminar pre 58 zúčastnených dievčať k Medzinárodnému dňu dievčat a k dôležitosti vzdelania dievčat. Doobedné lekcie boli venované projektu “ Globálny projekt dievčat” a jeho 16 princípom. Popoludnie bolo venované športu a hrám.

foto Náš tím v oblasti "VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ" pripravil zaradenie formou bezplatnej stáže študentov vysokých škôl odbor psychológia do základných škôl. Činnosť študentov vysokých škôl je zameraná na "Psychickú hygienu" žiakov od 6 - 10rokov. Táto činnosť, po dohovore S.M.D.G. a základných škôl, je so žiakmi základných škôl 1. stupňa v spolupráci s kompetentnými výchovnými pracovníkmi základnej školy vykonávaná formou kolektívneho rozprávania, rôznych hier, odborných prednášok, ukážok, náučných videí a rôznych iných aktivít na rozvoj vedomostných základov žiakov. S.M.D.G. je garantom na zabezpečenie vybraných škôl, odborných prednášok a rôznych pútavých ukážok.

foto Ako spoluorganizátori sme pripravili 4. medzinárodnú konferenciu o európskej iniciatíve mediátorov – EMNI, ktorá sa uskutoční sa uskutočnila 10 – 12. 05 2012 v Bratislave – Slovensko.

foto 20.06.201220.06.2012 podporilo Oddelenie jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru projekt SMDG v ktorom sme sa zamerali na preventívnu činnosť v Internátnej škole slabozrakých detí. Práve zásluhou týchto policajtov deti vedia ako hipológ policajného zboru SR vykonáva túto na pohľad krásnu no náročnú prácu. Policajti pútavo porozprávali čo má vlastne hipológ v náplni práce pri vykonávaní poriadkovej činnosti, koľko času venuje výcviku koňa, čo všetko sa toto hrdé a krásne zviera dá naučiť a ako sa o zverené zviera musí starať. Nezabudnuteľný zážitok majú deti z ukážky činnosti ktorú policajti priamo predviedli. Ich majstrovstvo na koni zožalo veľký úspech. Na záver najodvážnejšie deti mali možnosť odviesť sa na skutočnom policajnom koni, no a tento zážitok a radosť sa opísať slovami nedá. Policajti svojím vystupovaním, perfektnou prácou, pútavou rozpravou, nezabudnuteľnou ukážkou činnosti hipológa na koni, aktívne vyplnili čas týchto detí.

foto SMDG oz v spolupráci s Horskou záchrannou službou usporiadala dňa 6.6.2012, popoludnie na spríjemnenie života slabozrakým a nevidiacim deťom v internátnej škole na Svrčej ulici v Bratislave. Príslušníci HZS vyplnili čas detí ukážkami služobnej kynológie s tromi lavínovými a pátracími psami, odpovedali na množstvo otázok ohľadom záchrany na horách a odpovedali i na otázky týkajúce sa slovenského bohatstva a to jaskyne a záchrana v nich. Na záver bola zhotovená lanovka zo statického lana a deti sa na nej mohli povoziť. Aspoň takýmto spôsobom sa záchranári snažili prispieť k spestreniu života týchto detí.

foto 06 – 13.XI. 2011 nás navštívil partner z Jordánska. Po predchádzajúcich rokovaniach, ponuke produktov a skúseností slovenských odborníkov sa presvedčili priamo na mieste o kvalite, ktorú ponúkame. Partnerovi boli priamo v praxi ukázané možnosti ponúkanej spolupráce, vykonali sme stretnutia s odborníkmi – partnermi SMDG a v neposlednom rade sme jednali o know-how našich expertov ohľadom projektu, ktorý s partnerom už realizujeme. Sme radi že sa im na Slovensku páčilo a naše ponuky produktov a odborníkov chcú previesť do reálnej praxe.

foto 10.10.2011 Po predchádzajúcich rokovaniach o možnej našej pomoci, nás partner zo Sudánu navštívil na Slovensku. Návšteva bola zameraná a rokovania sa viedli ohľadom poskytnutia nášho Know-how a ohľadne prostriedkov zabezpečenia v oblasti IT. Náš team v danej oblasti predstavil možnosti využitia bohatých skúseností z praxe, bohaté myšlienky a využitie Slovenských prostriedkov v Sudáne. Prebehla bohatá výmena názorov a skúseností. Jednania nás posunuli vpred, nakoľko partner prejavil záujem o vedomosti a techniku Slovenských odborníkov.

foto 15 – 18 august 2011 sme sa našim partnerom zo záchrannej služby zúčastnili rokovaní o možnej spolupráci v Kirgizstane. S partnerom sme prejednali možnosť ďalšej spolupráce v poskytnutí našich skúseností v oblasti prevencie, záchrany a pomoci pri živelných nešťastiach a následné odstraňovanie následkov katastrof. Ďalej bola prejednaná možnosť budovania dobrovoľného hasičského zboru v Kirgizstane. KRMGA sme pozvali na Slovensko aby sme mohli predstaviť a odprezentovať skúsenosti, pripravenosť a techniku teamu, ktorá by bola vhodná na použitie pri katastrofách v Kirgizstane.

foto V dňoch 14.-17. júla 2011 - účasť na medzinárodnej konferencii a následne seminári vo Varšave, Poľsku o pôsobení žien v politike. Podujatie sa venovalo politicky aktívnym ženám v krajinách strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Poľsko , Maďarsko a Pobaltské štáty). Počas posledných dvoch desaťročí každá z týchto krajín prešla hlbokou transformáciou spoločnosti, politiky a hospodárstva. Avšak rodové otázky zostali prevažne nezmenené a zaťažené typickými rodovými predsudkami v takmer všetkých oblastiach života a práce.

foto 22.6.2011 Študenti z Ukrajiny sa zúčastnili na prednáške v Bratislave ktorá bola zameraná na diskusiu o prístupovom procese k EU, nevyhnutných podmienkach pre úspešný prístupový proces EU.... Zo strany SMDG bola na danú tému vykonaná obsiahla prednáška, po prednáške v bohatej diskusii odpovede na otázky. Táto akcia nás veľmi potešila jej vysokoprofesionálnym prístupom a hlavne záujmom mladých študentov dozvedieť sa o EU čo najviac.

foto 56.Pieštanský Festival - 16.6.-15.7.2011

foto V dňoch 7.-8. júna 2011 sa v priestoroch hotela Bôrik konal 8. Slovenský energetický kongres „EN KO 2011“ Kongres sa konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Hlavnou témou kongresu bola vízia pre energetiku 21 storočia.

Diskutovalo sa v troch základných sekciách:
- Stratégie a vízie pre budúcnosť
- Jadrová energetika - stávka na istotu, aj využitie technického a ľudského potenciálu Slovenska
- Budúcnosť energetiky – udržateľnosť, obnoviteľné zdroje, smart grids, malé zdroje, ostrovné systémy, bezpečnosť sietí, aká bude stopa Fukušimy, od chaosu k stratégii

Na kongrese za SMDG vystúpila svojim prejavom pani Oľga Algayerová na tému: „Dôsledky Fukušimy a výhľad energetiky na ďalšie roky“.

S expertmi sme prebrali možnosť spolupráce a poskytnutia odborných vedomostí pri projektoch ktoré naša organizácia SMDG plánuje realizovať v najbližšej dobe. Dohodli sme ďalšie stretnutia s odborníkmi, kde budú podrobne prejednané plány projektov SMDG.

foto SMDG ocenila a finančne podporila pripravovanú publikáciu Emíre KHIDAYER, ktorá ako prvá žena pracovala v slovenskej diplomacii pre oblasť Blízkeho východu.
Ako diplomatka pôsobila v Egypte (1997-2000), kde zodpovedala za bilaterálne slovensko-egyptské, sudánske a jemenské vzťahy, ale aj za multilaterálne vzťahy v rámci Ligy arabských štátov. Ďalej pôsobila v Kuvajte ako vedúca misie (2001-2004), kde trikrát otvárala Sezónny konzulát SR a v roku 2003 ako prvý slovenský diplomat vkročila do povojnového Iraku s cieľom znovuotvoriť Veľvyslanectvo SR v Bagdade a ďalšími logistickými úlohami.
- Po odchode z diplomacie sa rozhodla svoje bohaté skúsenosti publikovať a momentálne je autorkou dvoch kníh literatúry faktu a jednej z oblasti beletrie. V súčasnosti pripravuje ďalšiu publikáciu, tentokrát si k nej prizvala známeho majstra dokumentárnej fotografie Alana Hyžu. Cieľom je prepojiť rôzne kultúry a aby našinci čo najviac spoznali miestnu arabskú atmosféru, spoluautori projektu musia ešte precestovať kus arabského sveta, čo je finančne pomerne náročné.
- SMDG sa zaoberá nielen rozvojovou spoluprácou, ale pracuje a spolupracuje s organizáciami, ktoré sa zaoberajú humanitárnou pomocou a chcú pre dobro odovzdať kus svojho srdca, a preto sa rozhodla finančne podporiť projekt tejto autorky, ktorá chce knižne priblížiť život ľudí v rozvojových krajinách.

foto

24.5.2011 sme sa zúčastnili sympózia v hlavnom meste Sudánu, v Chartúme, sympózia na tému „Výzvy a príležitosti udržateľného mieru a rozvoja v Sudáne po referende“ organizovaného Parlamentom a Ministerstvom zahraničných vecí Sudánu. V parlamente sme diskutovali so ženami-poslankyňami o postavení a právach sudánskych žien. v V miestnom diplomatickom klube sme s českými kolegami prednášali na tému „Skúsenosti Čiech a Slovenska po rozdelení“.Navštívili sme utečenecký tábor i sídlo UNAMID v Darfure. Na zastúpení Európskej únie v Sudáne sme stretli veľvyslanca Carlo De Filippi, vedúceho zastúpenia.

foto

foto 23 – 25.05. 2011 sme sa zúčastnili na konferencii The 4th Workshop in support of the South East Europe Regional Approach to Stockpile Reduction (RASR)
Konferencia bola zameraná na znižovanie počtu zbraní a munície ktoré predstavujú významné bezpečnostné a humanitárne ohrozenia krajiny juhovýchodnej Európy.
Konferencie sa zúčastnili kompetentné humanitárne organizácie, funkcionári z oblasti ministerstiev obrany a generálnych štábov zúčastnených štátov. Mali sme možnosť po prví krát v takomto meradle predstaviť našu organizáciu SMDG a nadviazať vzťahy priamo s partnermi.
V diskusii sa prehodnotili osvedčené postupy partnerov pri rôznych projektoch, mali sme možnosť vypočuť si ich získané skúsenosti ako efektívne rozvíjať regionálne úsilie s cieľom splniť stanovené ciele projektu a my sme mali možnosť im predložiť návrhy ako vieme byť nápomocný pri riešení možných problémov pri úspešnom napĺňaní projektv.
Je to pre nás veľká výzva na ďalšiu spoluprácu v danej oblasti.

foto Zástupca SMDG bol nominovaný za Slovenskú republiku do projektu Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, pod názvom „Ostraňovanie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe: zabezpečenie vymožiteľnosti práva a hladká spolupráca so súdnymi a mimosúdnymi orgánmi“ číslo JLS/2010/JCIV/10-1-AG. Projekt, ktorý prebieha od 1.mája 2011 do 30.apríla 2013, je zameraný na involvovanie mediácie do unijného práva a jeho výstupom by malo byť vypracovanie súboru odporúčaní na zintenzívnenie využitia mediácie pri sporoch s cezhraničným prvkom.

foto 29. apríla 2011 na pôde Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne sa uskutočnila v sekcii mediácia prvá akcia ktorej spoluorganizátorom bolo SMDG. Išlo o prvé vzájomné konzultatívne stretnutie slovenských a maďarských mediátorov, ktoré malo za cieľ:
a/ nadviazanie osobných kontaktov
b/ informácie o možnostiach mediácie pri zlepšení bilaterálnych slovensko-maďarských vzťahov
c/ príprava Memoranda o možnostiach spolupráce
d/ info o príprave konferencie "Mediácie ako prostriedok budovania mostov medzi Slovenskom a Maďarskom", ktorá by sa mala uskutočniť 27.10.2011 v Komárne.

foto 21.4.2011 – sme vycestovali do Slovinska, kde našim cieľom bolo zúčastniť sa na rokovaniach s predstaviteľmi ITF Ig Slovinsko. Mali sme možnosť oboznámiť sa s prácou spoločnosti ITF a odprezentovať prácu našej spoločnosti SMDG kde sme sa zamerali hlavne na odmínovanie, delaboráciu a vyhľadanie NVS. Nakoľko SMDG ako jednu zo svojich humanitárnych ponúk poskytuje i činnosť v oblasti odmínovania, delaborácie a vyhľadanie NVS a hlavnou činnosťou ITF je práve poskytovanie tejto činnosti, prejednali sme možnosti spolupráce v danej oblasti.
Mali sme možnosť predstaviť ako produkty našich partnerov tak team ľudí ktorý sa priamo na odmíňovaní a vyhľadaní NVS zúčastňuje. Dohodli sme si ďalšie stretnutie na pôde SMDG kde budeme mať možnosť priamo predstaviť ako činnosť tak prostriedky našej skupiny pracovníkov v danej oblasti.

foto Marec 2011 SMDG oz a Spolok profesionálnych členov Tatranskej horskej služby, o.z. podpísali memorandum o porozumení a spolupráci. Dohodli sme sa na ďalšej spoločnej aktivite v oblasti pomoc a záchrana ľudských životov na horách a vo voľnom teréne. Predbežne sme dohodli možnosti poskytnúť naše skúsenosti v rozvojových krajinách ktoré o našu činnosť prejavia záujem. Tešíme sa na našu spoločnú prácu.

foto 01.03.2011 - sme s vedením HZS na Slovensku prejednli možnosť spolupráce so zameraním sa na záchrannú službu.
Prejednali sme možnosť spolupráce pri pátracích akciách, pohromách, živelných katastrofách ako na Slovensku tak v zahraničí za využitia ako vyškolených ľudí tak techniky ktorou team záchrannej služby SMDG disponuje. Predbežne sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci v prípade potreby v danej oblasti. Pripravujeme podpísanie dohody o spolupráci HZS/SMDG.

foto 08.02.2011 – podpis dohody o spolupráci medzi SMDG oz a Kyrgyz Rescue in the Mountain Guide Association. Združenia sa dohodli na vzájomnej spolupráci a to pomoc pri živelných pohromách a katastrofách, prevencia a záchrana na horách. Nakoľko SMDG disponuje i teamom špecialistov ako sú profesionáli záchranári horskej služby, s ich bohatými skúsenosťami, ktorý z osobnej praxe dokážu odovzdať svoje myslenie, názorne predviesť a zaškoliť team ľudí v danej krajine. Dokážeme vyškoliť pracovníkov od pozemnej, leteckej, j askynnej, kynologickej záchrany až po zdravotnú prípravu na profesionálnej úrovni. Vyškolíme inštruktorov aby mohli naše skúsenosti rozvíjať ďalej v praxi.