NAVIGÁCIA

Misia

SMDG je prvá, hodnotami riadená, na partnerstvách založená iniciatíva zo Slovenska, ktorej cieľom je investovať vlastný um a srdce pre rozvoj.

Dôsledne uplatňujeme rovnosť a nediskriminačnú politiku, naším cieľom je pracovať v prospech príjemcov, ako aj donorov pomoci, na základe vzájomnej úcty,s využívaním vlastnej transformačnej skúsenosti,s profesionálnou starostlivosťou a s čistým ľudským prístupom a morálnym a etickým princípom a preto sa k nám zákazníci vždy radi vrátia.

Humanitárna pomoc, ktorú poskytujeme, má skutočný význam pre ľudí v núdzi, obete živelných pohrôm a ozbrojených konfliktov.

Sme spoľahliví,cenovo efektívni a sociálne zodpovední. Nami ponúkaná jedinečná humanitárna pomoc ponúka podporu ľuďom v núdzi, obetiam ľuďmi/prírodou spôsobených nešťastí alebo ozbrojených konfliktov.

Vo svojej každodennnej práci SMDG napĺňa zajtrajší sen o udržateľnom rozvoji už dnes.