TV publicistika

foto SMDG ponúka kompletný know-how pri príprave tímu, ktorý bude zabezpečovať aktuálnu publicistiku v nekomerčných televíziách. Prioritne sa orientujeme na postsovietsky priestor. Vieme, ako prepojiť aktuálnu publicistiku so spravodajstvom, nielen hlavným spravodajstvom, ale aj celodenným nabaľovaným spravodajstvom. Ponúkame know-how, ako posúvať jednotlivé témy vo vysielaní televízie počas celého dňa. Vieme, ako dosiahnuť vyváženosť, pluralitu názorov a objektivitu. Ide o investigatívnu, občiansku a historicko-spoločenskú publicistiku. Vieme, ako začať tému v rannom vysielaní a ako skončiť pri večernej publicistickej besede. Vieme, ako dosiahnuť absolútnu podporu pri podporných aktivitách, akým najmä promovanie jednotlivých tém.