Reforma bezpečnostného sektora

Ponúkame profesionálne konzultácie a transfer vedomostí poskytovaním strategických, poradenských a manažérskych služieb pri rozvoji bezpečnostného a justičného sektora, stabilizácii a prevencii konfliktov pomáhajúc vládam, komunitám, medzinárodným organizáciám lepšie riadiť riziko a podporovať bezpečnosť, spravodlivosť a rast. Dokážeme mobilizovať špecialistov na reformu bezpečnostného sektora s významnou osobnou skúsenosťou v dizajne, riadení a dohľade nad reformou bezpečnostného sektora v úspešnom procese transformácie na Slovensku.
foto foto foto