Komplexná záchranná služba

Ponúkame komplexnú centrálnu záchrannú službu:

Komplexná - lebo poskytujeme komplexné služby v oblasti záchrany ľudských životov, prírody a majetku, pomoci a odstraňovania následkov živelných pohrôm a katastrof, povodní a záplav, veterných smrští, vodnú záchrannú a technickú pomoc, odstraňovanie následkov chemických a ropných havárií, pátranie po nezvestných, stratených a utopených osobách a iné.

Centrálna - lebo sú v nej centralizované mnohé záchranárske profesie. Spomeňme len zopár: vodný záchranár, potápač, hasič, chemik, lezec, logista, lekár, zdravotník, psovod a iné.

Záchranná - lebo našou doménou je profesionálna záchrana a pomoc v núdzi.

Služba - ľudom v čase núdze a mimoriadnych udalostí

Pre každú krízovú situáciu pripravíme individuálnu, „na mieru šitú“ záchranársku akciu.
foto foto foto

Naša pôsobnosť:

 • Povodne a záplavy
 • Prívalové dažde
 • Veterné smršte
 • Snehové kalamity
 • Ropné havárie
 • Chemické havárie
 • Deratizácia
 • Dezinsekcia
 • Dezinfekcia
 • Dekontaminácia osôb a materiálu
 • Pátranie a vyhľadávanie po osobách
 • Pátranie po veciach
 • Letecké havárie
 • Havárie na vodnej ploche
 • Havárie na pozemných komunikáciách
 • Mimoriadne manipulácie na vodnej ploche a pod vodou
 • Potápačské práce
 • Výškové práce
 • Práce nad voľnou hĺbkou
 • Asistencie pre PZ
 • Asistencie pre HaZZ
 • Asistencie pre CO
 • Vodná záchrana
 • Výbuchy
 • Zdravotnícke zabezpečovanie
 • Transport zranených osôb z nedostupného terénu
 • Logistická podpora pri mimoriadnych udalostiach a katastrofách
 • Logistická podpora pri kultúrno-športových a spoločenských podujatiach

Naše služby:
 • záchranné a likvidačné práce a pomoc pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí a katastrof
 • mimoriadna manipulácia na vodnej ploche, pod vodou a na brehoch
 • asistencia pre Hasičský a záchranný zbor
 • asistencia pre Políciu
 • asistencia pre Civilnú obranu
 • pátranie a vyhľadávanie po nezvestných, stratených, utopených a hľadaných osobách
 • kynologická záchrana
 • pracovné potápanie
 • dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
 • dekontaminácia osôb a vecí
 • pred lekárska a lekárska prvá pomoc a preprava pacienta
 • čistenie po biologickom materiály vzniknutom v dôsledku mimoriadnych udalostí
 • technická podpora (osvetlenie, člny, stany, záchranárska technika a technológia atď)
 • logistika a spojenie (RDS, PC, záznamová technika)
 • poradenská činnosť v oblasti špeciálnej záchranárskej činnosti a pri riešení mimoriadnych udalostí a katastrof
 • asistencia pri kultúrno-športových podujatiach (Slovenská republika)
Na území SR zabezpečujeme nepretržitú vodnú záchrannú službu a technickú pomoc na rieke Dunaj.

Naše základné zásady

Dodržiavame prísne zásady a pravidlá organizovania a nasadenia pre medzinárodné operácie (v súlade s pokynmi a metodikou Medzinárodnej skupiny poradcov pre vyhľadávanie a záchranu osôb – INSARAG). Pri reakciách na humanitárne potreby spôsobené katastrofami poskytujeme pomoc v súlade s medzinárodne odsúhlasenými humanitárnymi zásadami a usmerneniami:

- ľudskosť
- neutralita
- nestrannosť
- nezávislosť

Pri snahe poskytnúť pomoc účinne a v duchu solidarity úzko spolupracujeme s miestnymi orgánmi a partnerskými subjektami pôsobiacimi priamo na mieste. Pri svojej práci vždy rešpektujeme miestne zákony, pravidlá a zvyky, bezpečnosť osôb a majetku.
POSKYTUJEME:
Rýchla reakcia na katastrofy (RAPID DISASTER RESPONSE)
Aktivačné časy pre nasadenie záchranného tímu:

Územie Slovenka 60 min. /1-hod./ Aktivačný čas pre nasadenie je pripravenosť tímu na odchod zo základní
Česko, Poľsko, Maďarsko 180 min. /3-hod./ Aktivačný čas pre nasadenie je pripravenosť tímu na odchod zo základní
Európa 360 min. /6-hod./ Aktivačný čas pre nasadenie je pripravenosť tímu na odchod zo zberného miesta
Ostatné kontinenty 720 min. /12-hod./ Aktivačný čas pre nasadenie je pripravenosť tímu na odchod zo zberného miesta
Skorá obnova (EARLY RECOVERY)
foto V rámci spolupráce v oblasti skorej obnovy sa vieme poskytnúť naliehavú pomoc v prípade krízových situácií zameranú na občiansku stabilizáciu, ako sú napríklad obnova základných služieb, potravinovej bezpečnosti, zdravotníckej starostlivosti a iné, s cieľom pomôcť zachrániť životy a urýchliť proces pokrízovej obnovy.
Budovanie kapacít a podpora pripravenosti (CAPACITY DEVELOPMENT)
Podpora budovaniu miestnych kapacít, najmä v oblastiach zdĺhavých alebo opakovaných kríz, by sa mala zamerať na kvalitu a udržateľnosť s jasným cieľom zvýšiť schopnosť miestnej nezávislej humanitárnej pomoci. V rámci redukcie rizika kríz ponúkame aj dlhodobé nasadenie nášho tímu potápačov, psovodov, záchranárskych psov, plavcov-záchranárov pre vyškolenie a vybudovanie lokálnych záchranárskych tímov v partnerských krajinách pre nasadenie v krízových situáciách.

Príklad našej angažovanosti – misia v Haiti, január 2010:

Tím slovenských záchranárov staval poľné nemocnice, dezinfikoval strategické body ako nemocnice, vrátane najväčšej nemocnice v Port-au-Prince,  zdroje pitnej vody, kanalizáciu, stanové tábory, miesta s vysokou koncentráciou obyvateľstva, nemocnice, miesta prvej pomoci, veľvyslanectvá, budovy OSN a EU. Počas nášho pobytu sme zabezpečili dezinfekciu 80% strategických miest vo štvrti Port-au-Prince a v okolitých oblastiach. Náš lekársky tím poskytoval lekársku starostlivosť obetiam zemetrasenia – počnúc základnou starostlivosťou až po zložité chirurgické zákroky.
Tu nájdete autentické zábery z našej záchranárskej akcie na Haiti v januári 2010 >>
foto Náš záchranársky tím sa skladá:
Záchranári 135
Dezinfekcia a dezinsekcia 16
Kynológovia 40
Technici 47
SPOLU 238

Členovia nášho tímu sú školení na výkon činnosti v nasledovných odborných profesiách:

- záchranár
- požiarnik
- technik požiarnej ochrany
- kynológ
- zdravotník
- lekár
- plavec záchranár
- potápač
- vodca plavidla
- prvá pomoc – zdravotník
- chemik
- lezec
- strojník
- rádio operátor
- vodič profesionál
- vysadzovač z vrtuľníka
- navigátor pre vrtuľník

Všetci naši zamestnanci a pracovníci majú kompletné lekárske vyšetrenie, psychologické vyšetrenie a nasledovné očkovanie:
 • TETANUS
 • HEPATITIS A+B
 • ENCEPHALITIS
 • INFLUVAC
 • MENINGOCOCIQUE A+C
 • TYPHIM VI AVENTIS
Od svojho vzniku v roku 2000 sa náš záchranársky tím zúčastnil 4000 nasadení na Slovensku a 13 medzinárodných misií, z toho 5 transkontinentálnych (viď mapa):

Turecko - zemetrasenie
Taiwan - zemetrasenie
Maďarsko - povodne a záplavy
- snehová kalamita
- letecká havária
- veterná smršť
Ukrajina - povodne a záplavy
Česko - povodne a záplavy
Irán - zemetrasenie
Srí Lanka - cunami
Rumunsko - povodne a záplavy
Pakistan - zemetrasenie (dezinfekcia)
Haiti - zemetrasenie

foto
Náš záchranársky tím je technicky vybavený na špičkovej svetovej úrovni.
Ukážky našej záchranárskej techniky si môžete pozrieť tu >>


Tu môžete nájsť ISO certifikáty nášho záchranárskeho tímu >>