Finančná a banková reforma

Ponúkame poradenské a manažérske služy pre zavedenie silných, trhovo-orientovaných finančných systémov v rozvojových krajinách a transformujúcich sa krajinách. Naša práca zahŕňa rozvoj finančného sektora, právnu a zákonnú reform, bankovú reformu, rozvoj inštitúcií, strategické plánovanie, manžérske informačné systémy, a vzdelávacie a tréningové activity vo finančnom a bankovom sektore.
foto foto