Mediácia

foto Veríme, že konflikty, v národnom alebo medzinárodnom rozmere, môžu byť alternatívne riešené bez použitia násilia alebo zbraní – t.j. mediáciou, znižovaním napätia a napomáhaním vyjednávacích procesov medzi stranami. Slovensko vďaka mierumilovnej histórii, nedávnej minulosti v podobe nežnej revolúcie a kulantného rozdelenia Československa, ale aj medzinárodného renomé a významných diplomatických osobností má všetky predpoklady byť kredibilným, dôveryhodným, neutrálnym a úspešným mediátorom.
Úlohou nášho tímu sú nielen pozorovateľské misie, mapovanie diania v krízových teritóriách, orientovanie sa v probléme ale v prípade potreby dokázať operatívne vstúpiť do poruchy a konfliktu, formou aktívnej mediácie, ale aj mediačným dohľadom, auditom či konzultáciami zabrániť tomu, aby latentné napätie cez banálny spor neprerástlo do reálneho konfliktu, ktorý by začal žiť vlastným životom so všetkými konzekvenciami. Naši členovia disponujú odbornou a osobnostnou výbavou a schopnosťou zabezpečovať dennú mierovú mediáciu na úrovni komunikácie medzi etnikami a ich predstaviteľmi navzájom, medzi inštitúciami a orgánmi verejnej správy na jednej strane a občanmi na strane druhej a pod.
Platí, že úspešná angažovanosť jedného mierového mediátora je niekedy oveľa účinnejšia ako desať obrnených transportérov

SMDG prostredníctvom svojho školiteľa ponúka kurz zameraný na zvládnutie kontaktu s ozbrojeným páchateľom.

foto Školiteľ má praktické skúsenosti v danej oblasti a to:
 • 15 ročné pôsobenie v špeciálnej policajnej jednotke
 • špecializácia na krízové vyjednávanie
 • absolvované kurzy vyjednávania v Slovenskej republike, Českej republike a Poľsku
 • účasť na činnosti pracovnej skupiny krajín V4 zameranej na oblasť krízového vyjednávania (absolvované stáže, kurzy, zahraničné služobné cesty)
 • priama skúsenosť s vedením vyjednávania s rôznymi druhmi páchateľov (ozbrojený páchateľ, psychicky narušená osoba a pod.)
 • štátna skúška z psychológieIde o jednodňový kurz v rozsahu cca 6 hodín, zameraný na zvládnutie kontaktu s ozbrojeným páchateľom.
Obsahom kurzu je:
 • teoretické vysvetlenie zákonitostí, ktoré pri týchto situáciách nastávajú
 • navodenie reálnych situácií, ktoré môžu pri ozbrojenom prepade nastať
 • praktický nácvik techník a postupov zameraných na :
  • zamedzenie eskalácie napätia zo strany páchateľa
  • upokojenie samotného pracovníka
  • predchádzanie vzniku škôd na zdraví a životoch
  • taktické zásady rozhovoru s páchateľom
  • získanie informácií, umožňujúcich neskoršiu identifikáciu páchateľa
Kurz je vhodný predovšetkým pre:
 • pracovníkov bánk a finančných inštitúcií
 • pracovníkov pôšt
 • pracovníkov záložní, zlatníctiev a ďalších prevádzok, kde hrozí zvýšené riziko ozbrojeného prepadu