Lekársky tím

Partnerom SMDG je silný zdravotnícky tím s dlhoročnou skúsenosťou, ktorý je technicky a vedomostne vybavený na svetovej úrovni. Dokážeme zmobilizovať okamžitú záchrannú akciu prostredníctvom núdzového lekárskeho kolektívu, ktorý vie na otázky ľudí v rozvojových krajinách promptne reagovať a podať pomocnú ruku tam, kde ju ľudia najviac očakávajú.
foto foto foto Náš tím poskytuje:

foto - okamžitú pomoc pri nešťastiach a katastrofách, a to od základných lekárskych ošetrení až po vykonanie závažných chirurgických zákrokov. Uskutočňujeme obsiahle vyhodnotenie potrieb, budujeme poľné nemocnice, mobilné kliniky, koordinujeme príjem a distribúciu humanitárnych dodávok, ktoré taktiež prinesieme so sebou.

- realizuje dlhodobé projekty - aj v spolupráci s domácim personálom budujeme a poskytujeme domovy, útulky a zdravotnícke zariadenia, operačné sály, pediatrie a materské centrá. Pôsobíme v oblasti prevencie, vyšetrenia a liečby infekčných chorôbfoto (HIV/AIDS, tuberkulózy, týfu, lepry, malárie) a podvýživy. Poskytujeme zdravotnícku starostlivosť umierajúcim pacientom s AIDS a antimalnutričný program, vykonávame testovanie osôb, ktorým môže byť včas zahájená liečba HIV, liečbu HIV/AIDS sirôt a polosirôt nakazených vírusom HIV, pomoc ich rodinným príslušníkom, poskytujeme edukáciu a sušené mlieko matkám na výživu fotosvojich detí a zriaďujeme azylové centrá pre ženy a deti na úteku. Poskytujeme dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť, zavádzame vzdelávacie programy, s cieľom budovania miestnych kapacít a zvýšenia schopnosti ľudí , aby si dokázali v prípade núdze i sami pomôcť čo najefektívnejšie.
Našu pomoc sme poskytli:

foto
Najlepším vysvedčením práce nášho tímu sú zrealizované projekty:

4 domovy pre siroty s poskytovanou liečbou HIV/AIDS
14 nemocníc, tropických kliník a iných život zachraňujúcich zdravotných projektov
4 vysokoškolské vzdelávacie programy pre miestnych obyvateľov
4 resocializačné a edukačné zariadenia pre deti z ulice
2 centrá pre podvyživené deti
7 detských domovov
1 základná škola
1 útulok pre bezdomovcov
1 projekt pomoci utečencom
2 individuálne programy podpory detí /finančná adopcia na diaľku/
1 projekt rekonštrukcie obydlia
2 azylové domy pre ženy a deti
1 poľnohospodársky projekt

foto U projektov, ktoré sme už zrealizovali a uviedli do života, naďalej sa staráme o ich efektívnu prevádzku a zaškolenie domáceho personálu tímom našich odborníkov. Na každom mieste kde sme poskytli počiatočnú pomoc pôsobia naši lekári, zdravotné sestry, laboranti, študenti medicíny, doktorandi, sociálni pracovníci, študenti misiológie, študenti VŠ, logisti, pedagógovia, atď.foto foto foto