Prístupový proces do Európskej únie

Poskytujeme konzultácie, technickú pomoc a tréning pre štátne inštitúcie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, taktiež pre štátne a súkromné asociácie v oblasti prístupového procesu do EU vychádzajúc z rozsiahlej slovenskej skúsenosti. Naša hlboká znalosť primárnej a sekundárnej legislatívy EU, národných a EU obchodných postupov, zásady konkurencie a čerpanie EU fondov nám umožňuje poskytovanie komplexného EU poradenstva.