Životné prostredie

Poskytujeme enviromentálne konzultácie a management, ponúkame inovatívne riešenia v oblasti likvidácie a spracovania odpadu, čistenie odpadových vôd a znečistenej pôdy, čističiek vzduchu a enviromentálnej kontroly hluku. Zaoberáme sa designom a inžinierskymi aktivitami, projektovým riadením a podporou politík.
foto foto