Energetika

Pomáhame nájsť vhodné udržateľné energetické riešenia pre rozvoj komunít, vládne inštitúcie a priemysel. Naše konzultačné aktivity zahřňajú celkové plánovanie, energetickú hospodárnosť, tréning, budovanie kapacít, poradenstvo pri energetickej politike, dizajn a realizáciu energetických a enviromentálnych projektov.
foto foto