Ekonomický rozvoj

Poskytujeme expertné technické poradenstvo, analýzy a konzultácie pri napomáhaní procesu ekonomického rastu a rozvoja v rozvojových krajinách a transformujúcich sa krajinách. Ponúkame celú škálu služieb pre tvorcov politík, a taktiež pre priemyselný, poľnohospodársky a komerčný sektor. Prostredníctvom našich ekonomických a rozvojových konzultantov ponúkame vhodné riešenia pre klientov na mikro- aj makro - úrovni, navrhujeme strategické odporúčania a/alebo prispôsobenia politík pre efektívnejšie zmiernenie chudoby a zlepšenie hospodárskeho zdravia v rozvojových krajinách.
foto foto