Odmíňovanie a delaborácia

foto Ponúkame špičkové a individuálnym požiadavkám a potrebám príjemcu prispôsobené riešenia na odmínovanie, likvidáciu improvizovaných výbušných systémov uložených pod úrovňou terénu s cieľom poskytnúť najvhodnejšie riešenia v oblastiach vysokej miery ohrozenia. Systém je aplikovateľný aj v poľných podmienkach. Pre uvedenú oblasť disponujeme vysokokvalifikovaným odborným personálom, ktorý sa problematikou odmíňovania, delaborácie a likvidácie munície, vývojom a výrobou špeciálnych zariadení pre tieto činnosti zaoberá na svetovej úrovni. Poskytujeme komplexný systém schopný v plnom rozsahu zabezpečiť požiadavky partnerov, vedúci k likvidácií rizík súvisiacich s oblasťou odmínovania a likvidácie mín od ich detekcie až po bezpečnú ekologickú likvidáciu. Ponúkame ako školenia a poradenskú činnosť, tréning tak aj samotné vyhľadanie, delaboráciu a likvidáciu munície za použitia najmodernejších strojov a prístrojov. Technikou a odbornosťou ktorú ponúkame sa radíme medzi popredné miesta na svete. Ponúkame tím odborníkov ktorí vykonajú odbornú analýzu a navrhnú riešenie, prípadne sami vykonajú odbornú činnosť v danej oblasti aby bolo zamedzené riziko ohrozenia života. Ponúkaný systém zabezpečuje vysokú mieru bezpečnosti pre obsluhujúci personál voči mínovým hrozbám všetkého druhu. Existujú iba dva spôsoby ako sa dá odmínovanie a odstránenie vykonať. Je to pomoc prostredníctvom armády a pomoc humanitárna. Ani jeden zo spôsobov neponúka komplexné riešenie pre danú ohrozenú oblasť, ale len zabezpečenie bezpečného prechodu po určených trasách. Náš systém umožňuje komplexné odstránenie bezpečnostných rizík zo zamínovaných oblastí.
foto foto foto