Expertíza

foto Ponúkame široký sortiment služieb v rozsahu od zabezpečenia trvaloudržateľného rozvoja až po riešenie humanitárnych otázok a záchranné práce v prípade katastrofy. Zoznámte sa detailne s našou ponukou, kde najdete podrobný opis ponúkaných služieb. Pracujeme na základe modelu kalkulácie „čas a materiál“. Vyvinieme potrebné úsilie, aby sme naše služby prispôsobili Vašej potrebe. Historická skúsenosť Slovenska z prechodného obdobia v rokoch 1990-2004 a jej výsledky v oblasti reformy inštitúcií a budovania otvorenej trhovej ekonomiky, vrátane predstupového procesu do Európskej únie predstavujú cenný zdroj poznatkov a riešení, ktoré môžu byť zdielané pre rozvoj aj mimo regiónu. Naši odborníci a partneri majú priamu a bezprostrednú skúsenosť z týchto procesov. Spolupracujeme tiež s prvotriednym tímom humanitárnych pracovníkov a záchranárov.