Senior Partners

foto

František Kutlík, JUDr., h.prof.

Narodený na Slovensku. Je zmierovacím sudcom – mediátorom, právnik, autor mediačných projektov. Vyše 10 rokov skúseností a praxe v oblasti mediácie/ zmierovaní. Promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1988 -1989 ukončil postgraduálne štúdium v v odbore žurnalistika, špecializácia zahraničná politika na Karlovej Univerzite v Prahe. V roku 2004 bol menovaný mediátorom vládou Slovenskej republiky. Je členom výkonného výboru Európskej mediačnej siete a vice-prezidentom World Mediation Forum. Je prezidentom Slovenského inštitútu pre mediáciu. Je tiež aktívnym žurnalistom, lektorom a autorom mnohých publikácií o mediácii.

foto

Prof. Dr. Vladimir Krčméry, Dr h.c. mult

Narodený v Bratislave, Slovensko. Je významným lekárom, humanitárnou osobnosťou a profesorom medicíny. Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pokračoval v štúdiách v Londýne, Edinburghu, Philadelphii, Budweisse a Scrantone. V roku 2000 zriadil Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorej sa stal rektorom. Pod vedením Prof. Krčméryho táto univerzita dosiahla zvýšenú kvalitu vzdelania, pokrokovú úroveň vedy a výskumu, vynikajúcu medzinárodnú spoluprácu a venovala sa významným humanitárnym udalostiam. V roku 1998 vytvoril akčný tím, ktorý v Keni založil prvú kliniku Nepoškvrnenej Panny Márie v Nairobi ako centrum primárnej starostlivosti pre viac než 100 ambulantných pacientov denne. Odvtedy poskytuje zdravotnú starostlivosť a buduje kapacity v zdravotníckom sektore v Keni, Sudáne, Haiti, Kambodži a ďalších krajinách.

foto

Martin Barto

Martin Barto sa narodil v Bratislave. V roku 1982 ukončil inžinierske štúdium na Chemickotechnologickej fakulte STU, kde obhájil v roku 1990 aj kandidátsku dizertačnú prácu. Absolvoval ročné štúdijné pobyty v Kanade a v Izraeli. V rokoch 1993-95 pôsobil ako zástupca riaditeľa analytickej sekcie SIS. V období rokov 1995-1999 pracoval ako analytik, neskôr ako vedúci analytik v ING Barings, pobočka Bratislava. V roku 19999 prešiel do Slovenskej sporiteľne, kde bol najprv generálny riaditeľ Divízie stratégie, po privatizácii sa stal hlavným ekonómom tejto banky. V januári 2005 ho NR SR schválila a prezident vymenoval do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, kde mal na starosti najmä dohľad na finančným trhom. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva a finančný riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.