Kto sme

Sme rozširujúcou sa sieťou popredných odborníkov zo štátneho a súkromného sektora, z praktickej oblasti rozvojovej spolupráce, z akadémie a filantropi zo Slovenska a sme pripravení podeliť sa s našimi skúsenosťami a myšlienkami a vytvárať projekty, ktoré poskytnú komplexné riešenia Vašich rozvojových potrieb v rôznych oblastiach.

Pracujeme v partnerskom vzťahu s oficiálnymi rozvojovými organizáciami a agentúrami, bilaterálnymi a multilaterálnymi inštitúciami, akademickými aj mimovládnymi organizáciami, s konzultantmi so súkromného sektora v technickej a ekonomickej oblasti a s poradcami na sociálny rozvoj. Našou silnou stránkou je zoskupenie najlepších schopností, fokus na výsledky, kreativita a zanietenie. V našej práci sa snažíme podporiť vlastný rozvoj príjemcov pomoci a dosiahnuť dlhodobý úspech.


foto